I CIRKULÄR PRODUKTION
ÄR DET MÖJLIGT ATT TA VARA PÅ ALLA VÄRDEN
– OM OCH OM IGEN

I Quality Salmon industripark finns industriell verksamhet inom fem områden som är sömlöst integrerade med varandra. Industriföretagen skapar värden tillsammans, och delar värden tillsammans.

UPPFÖDNING OCH ODLING

Uppfödning och odling i RAS-anläggningen ger full kontroll över laxens tillväxtmiljö, från ägg till vuxen fisk. Laxen får leva i en ofördärvad hälsosam miljö som efterliknar den naturliga livsmiljön. Vattnet filtreras och renas kontinuerligt, vattentemperaturen är jämn och fodret är perfekt avvägt för att fisken ska må bra. Eftersom laxen lever under helt rena och biosäkrade förhållanden är den fri från antibiotika, gifter, hormoner och mikroplaster. I den minutiöst kontrollerade miljön är riskerna för sjukdomar och parasitangrepp minimala. Allt detta skapar optimala försättningar för produktion av lax med premiumkvalitet, där maximalt av fisken kommer till användning i livsmedelskonsumtion samtidigt som den omgivande miljön förblir helt opåverkad.

FÖRÄDLING OCH FÖRPACKNING

Granne med laxodlingen ligger förädlingsfabriken. Färskare lax är det inte möjligt att få eftersom fisken själv simmar in. Istället för en utdragen process sker slakten snabbt och på det mest humana sättet. Förädlingsfabriken har sedan en utmärkt råvara att arbeta vidare med. Tack vare det effektiva recirkulerande akvakultursystemet får förädlaren ut drygt en procent mera av fisken än man kan få i traditionella produktionssystem.

Läs mer om Sekkingstad här – vår partner på förädling och förpackning.

UTVINNING OCH FÖRÄDLING AV FISKRESTRÅVAROR

All sjömatsindustri ger upphov till restprodukter. De innehåller stora värden i form av proteiner, oljor och mineraler som kan utvinnas genom bioraffinering. Restråvaror från laxodlingar består främst av skinn, ben, huvuden, fenor och inälvor. I Quality Salmons industripark ligger bioraffineringen intill fiskförädlingen och därför är det bara alldeles färska restråvaror som används. Restråvarorna är dessutom sorterade vilket höjer deras värde betydligt. Sammantaget håller restråvarorna en kvalitetsnivå som är uppemot 20 procent högre värde än för osorterade och inte färska restprodukter som blivit transporterade. Högre kvalitet öppnar för bättre priser, bättre slutprodukter och starkare marknadsposition för tillverkaren.

UTVINNING OCH FÖRÄDLING UR AVFALLSVATTEN

I den kontinuerliga reningen av allt det vatten som används i alla delar av industriparken, kan avancerad teknik användas för att utvinna färska encelliga proteiner. Det är en produkt som är extremt efterfrågad på världsmarknaden. Den används vid bland annat tillverkning av olika former av hälsoprodukter för människor och i tillverkning av näringsprodukter för djur.

Läs mer om iCell Sustainable här – vår partner på utvinning och förädling ur avfallsvatten.

FODER OCH NÄRING

Färskt foder är en av de viktigaste nycklarna till framgångsrik landbaserad odling av fisk. Det normala i branschen är att fodret transporteras långa sträckor till odlaren. Långa transporter betyder ökade kostnader och större risker för skador på fodret. Närproducerat foder kan levereras direkt, utan transporter som gör att kvaliteten på fodret tar skada. Det nära samarbetet mellan odlare och foderproducent gör också att fodrets sammansättning hela tiden kan möta precis de behov som finns i odlingen.

Läs mer om BioMar här – vår partner på foder och näring.