Frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna om Quality Salmon industripark Sotenäs:

Omgivningen kommer inte att känna obehagliga lukter.

Produktionen i industriparken är tystgående.

Lax i den landbaserade odlingen får leva i en miljö som så långt som möjligt efterliknar naturlig livsmiljö. En väsentlig skillnad är att förhållandena på land är helt stabila. Dessutom är vattnet alltid rent och fritt från parasiter, smittsamma mikroorganismer och olika föroreningar, till exempel plast, som tyvärr finns i haven och kan skada fisk som lever där.

Bakom de foder som laxen får i odlingarna på Quality Salmons industripark ligger oerhört mycket forskning och produktutveckling över lång tid. Fodren tillverkas i industriparken och levereras helt färska. De är optimerade för att laxen ska må bra och ha ett gott liv utan sjukdomar. Dieten är anpassad till skiftande behov under olika delar av livet.

Nej, aldrig i normala fall och absolut aldrig i förebyggande syfte. Antibiotika eller mediciner används bara om fisken skulle bli sjuk.

Lax som är odlad i recirkulerande akvakultursystem har optimala levnadsförhållanden, får optimal föda och löper minimala risker för att drabbas av sjukdomar. Dessutom är fisken spårbar och dokumenterad vilket betyder att det går att se exakt hur den har växt upp och vilken föda den har fått under hela livet. Detta talar för att lax som odlas i recirkulerande akvakultursystem på land, håller minst lika hög kvalitet som den lever fritt i haven.

Så här skriver svenska Jordbruksverket om fiskodling på sin webbplats:

”Odling ger en möjlighet att kontrollera och styra kvaliteten på produkterna genom att justera teknik, foder, livsmiljö och slakt. Detta innebär ofta att en odlad produkt kan få en bättre och jämnare kvalitet än en vildfångad. Fiskodling, liksom annan svensk djurproduktion, styrs av strikta regler för djurvälfärd som omfattar kontroller över både etik och djurens hälsa. Det innebär bland annat att det är förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte.”

Länk till Jordbruksverkets hemsida om hållbar sjömat och odlad fisk: http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/hallbarmatforalla/hallbarsjomat

Odlingar till havs går inte att kontrollera fullt ut. De är inte möjliga att detaljövervaka så att man exempelvis tidigt kan se ett angrepp av parasiter innan de snabbt sprids mellan fiskarna. Det är heller inte ovanligt att havsbottnar under fiskodlingar dör av syrebrist och övergödning.

Forskning på smolt visar att uppväxtmiljön och hur tätt fisken lever i odlingar har betydelse för välmåendet. Någon forskning på vuxen lax trivs i odlingsmiljöer finns ännu inte, men där har Quality Salmon tagit initiativ till följeforskning som ska genomföras på anläggningen i Sotenäs kommun.