VI DRIVER UTVECKLING SÅ ATT KOMMANDE GENERATIONER SKA FÅ GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

En av utgångspunkterna för Quality Salmon industripark är hållbarhet. Dagens resurser måste användas långsiktigt och klokt. Vi står upp för kommande generationers behov och vi bidrar till att möta hållbarhetsmål som satts upp av FN, EU, Sverige, Västra Götalandsregionen och Sotenäs kommun.

Att återanvända resurser i en cirkulär ekonomi är att ta ansvar för en hållbar framtid. Därför går ingenting i vår industripark till spillo och vi gör inga utsläpp. Vi förädlar och återanvänder alla restprodukter och vi förbrukar inget vatten sånär som på naturlig avdunstning. Industriparken drivs av grön energi och alla fordon som används är eldrivna. Alla våra produkter håller mycket hög kvalitet, och de är helt naturliga och fria från tillsatta hormoner och förebyggande antibiotika. 

Industriparken byggs upp i en region med stark tradition och kompetens kring fiske. Vi tänker hållbart genom att ta vara på mänskliga resurser och på kunnande i det lokala näringslivet. Samtidigt har vi flera av världens främsta företag inom sina respektive områden med oss för att säkerställa att anläggningen får del av innovationer som ger spetskvaliteter.

I ett globalt perspektiv är fiske avgörande för att hållbart kunna ge mat, näring och arbete åt världens snabbt växande befolkning. Det konstaterar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, i rapporten ”The State of World Fisheries and Aquaculture 2018”. Men resurserna i haven räcker inte till. Numera är närmare hälften av jordens fiskproduktion landbaserad och nästan 90 procent av fiskodlingarna finns i Asien och främst i Kina. Länderna i EU ligger ännu så länge långt efter med bara ungefär 1,5 procent världens odlade fisk.

Att bygga en komplett landbaserad laxodling så som vi ska göra, är i linje med åtminstone 7 av FN:s 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi kan bland annat bidra till att:

  • Minska rovfisket och återställa fiskbestånden i haven (mål 14).
  • Få ner utsläppen av växthusgaser (mål 13)
  • Ställa om till hållbar konsumtion och produktion av varor (mål 12)
  • Driva positiv utveckling av landsbygdsområden (mål 11)
  • Verka för hållbar industrialisering (mål 9)
  • Stärka människors hälsa genom bra mat, ren luft och rent vatten (mål 3)
  • Trygga livsmedelsförsörjning och minska livmedelssvinn (mål 2)

Samtidigt bidrar vi genom våra nollutsläpp till att möta de klimatmål i Parisavtalet som en mycket stor andel av världens länder har skrivit under.

EU:s ”A European Green Deal”, för att göra Europas ekonomi mer hållbar, handlar bland annat om att gå mot en ren och cirkulär ekonomi. Det är precis vad vi arbetar med.

I Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 skriver regeringen om ”… ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation.” Där känner vi igen oss.

Västra Götalandsregionen lyfter fram ”Blå tillväxt” med havet som resurs i sin plan för hållbara maritima näringar. Ett av de fem utvecklingsområden som framhålls för att skapa hållbar tillväxt och sysselsättning är vattenbruk som till exempel vårt.

Även Sotenäs kommuns vision om att ”förena tradition, förnyelse, hållbar utveckling och framtidstro” är helt i linje med Quality Salmons mål.