UNGEFÄR 2 000 JOBB
I INDUSTRIPARKEN OCH MÅNGA TILL HOS LOKALA LEVERANTÖRER

Även om produktionen i industriparken kommer att vara högt automatiserad, behöver företagen som blir hyresgäster i anläggningen anställa ungefär 2 000 personer. Till detta kommer ytterligare ungefär lika många nya jobb hos lokala leverantörer. Industriparkens stora attraktionskraft kommer också att locka fler entreprenörer och företag att etablera sig.

En av anledningarna till att Quality Salmon valt att etablera sig i Sotenäs kommun är den långa tradition och höga kompetens inom marina näringar som finns där. Ungefär 80 procent av Sveriges produktion av sjömat kommer från företag i kommunen. Utöver sjömatsproducenterna finns också en mängd företag som är specialiserade underleverantörer. Till detta ska läggas Sotenäs Symbioscenter som är en stark kraft när det gäller att utveckla nya näringar och nya samarbeten mellan olika aktörer inom exempelvis produktion av sjömat. Industriparkens starka koncentration av kompetens och innovationskraft har förutsättningar att bli något av en motsvarighet till ”Silicon Valley” för sjömatsindustrin.

Yrkeskunnandet när det gäller arbete med sjömat har stark förankring i Sotenäs och i kommunerna runt omkring. Det bildar en god bas när många nya jobb skapas inom både sjömatsindustrin och intilliggande näringar.

Att Sotenäs kommun kan erbjuda stora ytor för industriparken hör också till de avgörande fördelarna. Dessutom finns en väl utbyggd infrastruktur i Västsverige som gör att transporterna snabbt finner vägar ut till lokala, regionala, nationella och internationella marknader som framför allt EU.