BioMar och Quality Salmon Sotenäs ser fram mot att skapa morgondagens lax

Pressmeddelande

08 december 2020

Det blir det danska världsomspännande företaget BioMar som ska stå för foderlösningar till landbaserade Quality Salmons industripark för laxodling i Sotenäs kommun när produktionen startar 2022. Detta framgår av en avsiktsförklaring som träffades i november mellan BioMar och norska Lighthouse Finance som äger Quality Salmon AB i Sotenäs.

– Att investera 17–20 miljarder kronor i industriparken och sikta mot en framtida produktion på 100 000 ton lax per år, visar ganska tydligt vår ambitionsnivå, säger Roy W. Høiås som är vd för Lighthouse Finance A/S.
– Vi vill göra mer än bara odla lax. Därför har vi valt att samarbeta med BioMar. Med dem delar vi en ömsesidig vision om att hållbarhet och innovation är de viktigaste drivkrafterna för framgång.

– På BioMar har vi arbetat med foderlösningar för recirkulerande akvakultur i mer än 20 år. Vi är glada över att få vara partner med Quality Salmon Sotenäs och följa med på deras resa, säger Ole Christensen, vice vd för BioMar. Han är också chef för företagets EMEA-division (Europa,
Mellanöstern, Afrika) och för segmentet som arbetar med recirkulerande akvakultur system (RAS).
– Att hitta innovativa och hållbara foderlösningar är ett tydligt fokus för oss. Vi vill vara del i projekt med inriktning på cirkulär ekonomi och införande av nya råvaror. Detta stämmer väl överens med vår syn på att driva affärsverksamhet.

BioMar söker innovativa lösningar som möter både laxens behov och konsumenternas krav på att få ett mer hållbart urval av livsmedel.
– Vi tror att projekt, som det som Quality Salmon driver i Sotenäs, kommer att vara betydelsefulla för att möta efterfrågan på mat i framtiden. Vi ser fram emot att samarbeta med företagen i det projektet och mot att få vara med i liknande projekt på andra platser runt om i världen, avslutar Ole
Christensen.

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge,
Danmark, Sverige, USA och Singapore.
Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.
www.lighthousefinance.no

Om BioMar

BioMar är innovatörer med inriktning på högprestandafoder för akvakultur. Företaget är starkt engagerat i att delta i skapandet av en global akvakulturindustri som är hälsosam och hållbar. För närvarande driver BioMar 16 foderfabriker över hela världen i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spanien, Frankrike, Grekland, Ecuador, Turkiet, Kina, Australien och Costa Rica. Företaget levererar foder till cirka 80 länder och till fler än 45 olika arter. BioMar är helägt av den danska industrikoncernen Schouw & Co, som är noterad på aktiebörsen NASDAQ i Köpenhamn.
www.biomar.com

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt.
Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på lax producerad på ett hållbart sätt.
Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.
www.sotenas.se

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Ole Christensen

Vice VD, EMEA Division and RAS, BioMar Group

Katherine Bryar

Head of Global Marketing & Branding, BioMar Group

Mats Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande, Sotenäs kommun