Bioteknikföretaget iCell samarbetar med Quality Salmon Sotenäs

Pressmeddelande

13 oktober 2020

Quality Salmon har ingått ett samarbetsavtal med det Hongkongbaserade bioteknikföretaget iCell. Avtalet säkerställer vattenrengöring och utvinning av encelliga restproteiner som bildas vid landbaserad odling av fisk i recirkulerande vattenbrukssystem (RAS). Att etablera fullständigt kontrollerad vattencirkulation, helt utan utsläpp, är ett kärnvärde i Quality Salmons planerade industripark i Sotenäs kommun på västkusten. Den kommer att bli Europas största blågröna laxodling.

Avsiktsförklaringen undertecknades av iCell Sustainable Nutrition, Hongkong och Quality Salmon Sotenäs den 13 september 2020. Enligt avtalet ska iCell bygga och svara för rengöring och näringsåtervinning av vatten genom att utvinna proteiner från det recirkulerande vattenbruket, från laxodlingen och produktionsanläggningarna.

– Vi är hedrade över att ha valts ut av Quality Salmon, säger Mark Rottmann som är vd för iCell.

– iCell har den mest kompletta återvinningsmetoden som idag finns tillgänglig för landbaserade recirkulerande vattenbrukssystem.

– Vi har mångårig erfarenhet av att producera encelliga proteiner från alla typer av livsmedelsprocessvatten. Quality Salmon således tillgång till beprövad teknik och en likaledes beprövad affärspartner.

– Genom projektet öppnas också dörren för iCell att etablera sig och växa i Skandinavien. Quality Salmon blir samtidigt iCells inträde på den europeiska marknaden.

iCells teknik är mogen och kommersiellt etablerad i Asien. Företaget arbetar med livsmedelsindustrier runt om i världen som behöver hjälp med att hantera sitt processvatten.

Fullt utbyggd kommer Quality Salmons industripark att täcka 140 hektar och producera upp till 100 000 ton atlantisk lax per år. Industriparken kommer att omfatta alla funktioner och produktionen kommer nästan helt att vara en cirkulär ekonomi som innehåller foderfabrik, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter och vattenrening.

Sjömatsindustrin står inför omfattande förändringar på grund av växande aktivitet när det gäller landbaserad odling och det blir viktigt att utveckla och driftsätta nya lösningar.

De nya landbaserade odlingarna är vattenintensiva. Därför kommer Quality Salmons nära samarbete med iCell att vara avgörande för att säkra 100% näringsutvinning och vattenåtervinning av det recirkulerande vattenbrukssystemet (RAS). iCells metod hanterar allt vatten som kommer från vattenbruk, odling och produktion. Det som skulle ha blivit avloppsslam omvandlas istället till encelligt protein.

– Detta blir avgörande för att nå målet att etablera en blågrön cirkulär industripark för laxodling med nollutsläpp. Dessutom gör industriparken ett positivt koldioxidavtryck eftersom vi använder 100 procent grön energi, fastslår Roy W Høiås, vd för Lighthouse Finance och Quality Salmon Sotenäs.

– Engagemanget från båda parter stärker ytterligare grunden för att gå vidare med fler industripartner och leverantörer.

Om iCell

iCell är ett bioteknikföretag som använder patenterade processer för att omvandla restnäringsämnen i avfallsvatten från livsmedelsprocesser till encelligt protein. Tekniken är en av grundstenarna för en global övergång till hållbar proteinproduktion och den kan användas på livsmedelsavfall från spannmåls- och köttindustri, bryggerier, skaldjursbearbetning och vattenbruk. iCell säljer sin process till marknaden genom licensavtal eller genom fullskaliga, designbyggda anläggningar. www.iCellSustainable.com/en

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore.

Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt. www.lighthousefinance.no

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat producerad på ett hållbart sätt.

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar. www.sotenas.se

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Mark Rottmann

CEO, iCell Sustainable Nutrition Co., Ltd.

Mats Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande, Sotenäs kommun