CodeIT får en nyckelroll när Europas största landbaserade fiskodling byggs upp.

Pressmeddelande

19 juli 2020

Kommunen Sotenäs i Sverige och det norska företaget Lighthouse Finance har kommit överens om en investering som förväntas generera cirka 2 000 nya jobb i kommunen. Målet är att skapa ett nytt 140 hektar stort industriområde där Europas största landbaserade fiskodling kommer att byggas av Quality Salmon AB. Projektets totala värde uppgår till 17–20 miljarder kronor.

Quality Salmon kommer att implementera CodelT eMRB® som plattform för insamling och presentation av data för företagen i industriparken. CodeIT eMRB® är en av två Industry 4.0 tjänster som utvecklats av CodeIT Group.

CodeIT eMRB® kommer att integreras och utbyta data med affärssystem (ERP) och IT lösningar som styr de viktiga produktionsprocesserna hos de företag som ingår i industriparken. Målet är automatisk synkronisering av dokument och data, inklusive spårbarhet och uppfyllande av myndigheters regler och förordningar. Uppfyllande av industristandarder, såsom ISO, HACCP, FDA osv., är också en del av CodeIT eMRB® leveransen.

CodeIT eMRB® är en flexibel plattform för hantering av spårbarhet, data och dokumentation, baserat på funktionsspecifikation från Quality Salmon. Lösningen med CodeIT eMRB® minskar avsevärt den tid och de resurser som Quality Salmons behöver lägga på att hantera juridisk dokumentation, register, anläggningsarkitektur och annan betydande produktionsinformation.

Genom sin omfattande erfarenhet kommer Quality Salmon tillsammans med CodeIT Group att kontinuerligt förbättra, förstärka och anpassa plattformen CodeIT eMRB® för den globala marknaden inom storskalig landbaserad fiskodling.

Anläggningen i Sotenäs kommer att ha Europas största och modernaste landbaserade fiskodling med en produktionskapacitet på upp till 100 000 ton atlantisk lax per år för den internationella marknaden. En landbaserad odling innebär begränsad miljöpåverkan och en cirkulär hantering, vilket är i linje med Sotenäs kommuns långsiktiga strategi. Anläggningen kommer att ha minimal vatten- och energianvändning utan utsläpp till havet, med hjälp av ett slutet system. Anläggningen kommer att använda de senaste och mest avancerade RAS-lösningarna (Recirculating Aquaculture System) i världen, för att på så vis skapa en hållbar och smart produktion.

Utvecklingen av CodeIT eMRB® har fått stöd av EU:s Horizon 2020-program. H2020 är EU:s största forsknings- och innovationsprogram, finansierad med nästan 80 miljarder euro under en period på sju år (2014 till 2020). CodeIT tilldelades stödet i hård konkurrens med 361 europeiska toppföretag i en av Horizon2020-program för små och medelstora företag inom IKT.

Lyckas med digitaliseringen och driv på tillväxten med stöd av data

– CodeIT industri lösningar.

Code IT® eMRB® är en state-of-the-art lösning för snabb och effektiv spårbarhet av dokumentation. Flexibel och fullt skalbar, molnbaserad lösning som automatiskt validerar och länkar all tillverknings- och produktionsdokumentation digitalt. Används främst av företag inom energi-, teknik-, vattenbruks- och industrisektorerna.
https://codeitworldwide.com/codeit-emrb/

Code IT® Enterprise™ är en mångsidig state-of-the-art lösning för en flexibel och effektivare produktion. Samlar alla datakällor och utrustning i överskådliga gränssnitt, ger ökad effektivitet, kortare omställnings- och ledtider, korrekt märkning, ökad flexibilitet och får systemen att samverka. Code IT® Enterprise™ används av ledande företag runt om i världen och har kopplat ihop närmare 50 000 enheter och över 2 000 produktionslinjer främst inom livsmedels-, fiske-, och industrisektorerna.
https://codeitworldwide.com/codeit-enterprise/

CodeIT-Group har kontor i Norge, Sverige och Vietnam, kompetenta människor med erfarenhet av industriapplikationer sedan slutet av 80-talet. Med spårbarhet i centrum, utvecklar och levererar CodeIT effektiva sätt att utnyttja data som en del av produktionen, för att lösa kundernas utmaningar, skapa värde och driva på tillväxten. Framåtsträvande företag runt om i världen förlitar sig på CodeIT.

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta: