En av världens främsta leverantörer av lösningar för livsmedelsförädling tecknar avtal med Quality Salmon Sotenäs

Pressmeddelande

21 december 2020

Quality Salmon Sotenäs har tecknat ett samarbetsavtal med Baader som är en av världens mest kompetenta leverantörer av heltäckande förädlingslösningar till livsmedelsindustrin. Genom avtalet inleder Baader samarbete med alla aktörer i industriparkens värdekedja, från uppfödning till förpackning. Avsikten är att utveckla de automatiserade, digitaliserade och hållbara helhetslösningar som bäst stöder etableringen av en cirkulär industripark för laxodling i Sotenäs kommun i Bohuslän.

Avtalet mellan Quality Salmon Sotenäs AB och Baader från Lübeck i Tyskland är en avsiktsförklaring om samarbete. Quality Salmons anläggning blir en cirkulär industripark byggd kring ett recirkulerande akvakultursystem (RAS). Det säkerställer en helt grön energianvändning med ett positivt koldioxidavtryck, helt utan avfall och helt utan utsläpp till havet.

– Optimerade metoder för förädling är en nyckel till att få fram högkvalitativ mat som möter världens snabbt växande behov av näring. Det gäller både nuvarande och framtida generationer. Här spelar heltäckande lösningar, från bedövning till förpackning, en avgörande roll, säger Robert Focke, som är vd för Baader Fish.
– Baader är glada att få stödja Quality Salmons utveckling av hållbar laxproduktion. Vi kan leverera den bästa kombinationen av automatiserade och digitaliserade helhetslösningar som byggs utifrån mänskliga förutsättningar. På det viset ger vi stöd åt de gemensamma värderingar som ligger bakom den mest hållbara produktionen av lax.
– Det finns flera stora värden i att kombinera ett recirkulerande akvakultursystem med Baaders spetsteknologi och den omfattande insamlingen och analysen av information om värdekedjan för laxproduktion. Detta bidrar dels till att möta framtida efterfrågan på säkra och hållbara proteiner. Det kan också bidra till regional utveckling i form av ett mer dynamiskt näringsliv, en starkare arbetsmarknad och en ändamålsenligt utvecklad infrastruktur, anser Robert Focke.

– Att investera 17–20 miljarder kronor i den cirkulära industriparken, och sträva efter en framtida produktion på 100 000 ton lax per år, visar vår ambitionsnivå ganska tydligt. Vi vill göra mer än bara främja produktionen av lax. Därför har vi valt att samarbeta med Baader. Med dem delar vi en ömsesidig vision om att hållbarhet och innovation är viktiga drivkrafter för framgång och utveckling av Quality Salmon, säger Roy W. Høiås, vd för Lighthouse Finance AS.

Fullt utvecklad kommer Quality Salmon industripark att finnas på en tomt på 140 hektar och producera upp till 100 000 ton atlantisk lax per år. Industriparken kommer att omfatta alla funktioner och produktionen kommer nästan uteslutande att vara en cirkulär ekonomi som innehåller foderfabrik, laxodling, slakt, bearbetning, hantering av restprodukter och vattenrening.

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore.

Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.

www.lighthousefinance.no

Om Baader

Baader är en ledande global leverantör med över 100 års erfarenhet av att utveckla förädlingslösningar för livsmedelsindustrin. Med fler än 1 200 anställda, i fler än hundra länder över sex kontinenter, konstruerar och utvecklar företaget innovativa helhetslösningar som säkerställer intelligent, säker, effektiv och hållbar bearbetning av livsmedel i alla faser, från hantering av levande och råa proteinmaterial till färdiga livsmedelsprodukter.

Baaders förädlingslösningar kan omfatta hela laxbearbetningen från förädling till förpackning. Synkronisering mellan produktionsavsnitten bidrar till att säkerställa hög produktkvalitet, livsmedelssäkerhet, djurskydd och maximalt resursutnyttjande med minimerade ställtider. Baaders mission ”Innovationer till värdekedjor inom livsmedel” står för företagets engagemang som banbrytande innovatör i hela livsmedelskedjan. Genom att dela kunskap, och i nära samarbete med kunder och partner, är Baader pådrivande i branschen; mot ökad effektivitet, spårbarhet, transparens, lönsamhet och hållbarhet.

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på lax pro­ducerad på ett hållbart sätt.

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

www.sotenas.se

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Pär Eriksson

Ordförande tekniska utskottet, Sotenäs kommun