Norska fiskförädlaren Trient AS har undertecknat ett avtal med Quality Salmon Sotenäs

Pressmeddelande

12 november 2020

Quality Salmon träffat ett samarbetsavtal med en av världens största oberoende leverantörer och förädlare av atlantlax, Trient AS. Genom avtalet säkerställer Quality Salmon Industripark kvaliteten på produktion, förädling och försäljning av atlantlax i Europas största blågröna industripark för laxodling. Odlingen ska byggas i Sotenäs kommun på svenska västkusten och den blir ett recirkulerande vattenbrukssystem (RAS).

Quality Salmon Sotenäs AB och Trient AS från Bergen i Norge har undertecknat en avsiktsförklaring om samarbete.

Trient AS är moderbolag för Sekkingstad och Skagerak Salmon; två välkända och respekterade aktörer i branschen. Koncernen förädlar och säljer cirka 60 000 ton laxprodukter per år från sina fabriker i Norge och Danmark. Trient äger också 50 procent av Hav Line som driver bearbetningsfartyget Norwegian Gannet. När företaget om ett par år startar produktion i Quality Salmon Sotenäs industripark blir det både den enskilt största hyresgästen och största arbetsgivaren.
– Vi är glada att vara utvalda för den här möjligheten, säger Bård Sekkingstad, vd för Trient AS. Vi har god erfarenhet av förädling och försäljning av lax, men landbaserad odling är nytt för oss. Det är fortfarande en tidig fas, men vi tror att landodlad lax kan bli ett bra komplement till den stora havsodlade laxen från Norge.
– Genom Quality Salmons industripark blir vår fiskförädling en del av Europas största blågröna laxodling med nollutsläpp. Dessutom får vi möjligheter att utveckla nya samarbeten med andra aktörer i branschen och med andra partner som bidrar med innovationer och teknikutveckling.

Fullt utbyggd kommer Quality Salmons industripark att täcka 140 hektar och producera upp till 100 000 ton atlantisk lax per år. Industriparken kommer att omfatta alla funktioner och produktionen kommer nästan helt att vara en cirkulär ekonomi som innehåller foderfabrik, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter och vattenrening.

Sjömatsindustrin står inför omfattande förändringar på grund av växande aktivitet när det gäller landbaserad odling och det blir viktigt att utveckla och driftsätta nya lösningar.

– Att Trient tar plats i vår blivande industripark är ett gott tecken på den styrka som satsningen har, säger Roy W Høiås som är vd för Lighthouse Finance och Quality Salmon Sotenäs. Vi får med oss en av världens största oberoende leverantörer av förädlad atlantlax. Trient är ett företag med en mycket lång historia och med oerhört gott renommé på sina marknader. De har dessutom en stark och kompetent produktutveckling som med säkerhet kommer att bidra till att utveckla industriparken i sin helhet.
– Med Trient får både det lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden ett mycket värdefullt tillskott.
– Engagemanget från båda parter stärker ytterligare grunden för att gå vidare med fler industripartner och leverantörer.

Om Trient AS

Trient AS är ett familjeföretag med en lång historia och starka rötter inom produktion, försäljning och marknadsföring av skaldjur.

Innovation, engagemang och kompetens är nyckelord i företagets historia och har gjort det till en ledande leverantör av högkvalitativ norsk lax och öring. Effektiv logistik, kvalitetscertifiering, flexibla processlinjer och praktiskt orienterad säljpersonal säkerställer produktkvalitet och leverans.

Gruppens starka position som kvalitetsproducent är ett resultat av innovation och hårt arbete genom generationerna. Att fabrikerna ligger i direkt anslutning till försäljningskontoren ger fördelar som effektiv kommunikation, bättre kvalitetskontroll och hög flexibilitet. Företagen är laxleverantörer som är specialiserade på nischproduktion och skräddarsydda leveranser. Detta har gett gruppen en unik position på sina marknader.

www.sekkingstad.no

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore.

Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.

www.lighthousefinance.no

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat pro­ducerad på ett hållbart sätt.

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

www.sotenas.se

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Mats Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande, Sotenäs kommun