Siemens har tecknat avsiktsförklaring med Quality Salmon Sotenäs

Pressmeddelande

23 juni 2020

Samarbetsprojektet mellan Quality Salmon och Sotenäs kommun har tagit ytterligare ett viktigt steg. Quality Salmon har tecknat en avsiktsförklaring med Siemens för att utveckla och leverera morgondagens ”Digital Enterprise” till bygget av Europas största blågröna industripark för laxodling.

Avsiktsförklaringen skrevs under av Siemens AB och Quality Salmon Sotenäs AB på tisdagen. Uppgörelsen innebär att Siemens ska utveckla och leverera den framtidsbaserade digitala teknik som ska användas för att genomföra den stora industrisatsningen.

Investeringen i industriparken är beräknad till 17–20 miljarder kronor och området kommer att täcka 140 hektar.

Fullt utbyggd ska anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år. I industriparken ingår alla funktioner och produktionen kommer i det allra närmaste att vara en helt cirkulär ekonomi som omfattar fabrik, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter och vattenrening.

– Siemens står enhällig bakom förslaget till avtal och till det inledda samarbetet, säger Siemens Nordenchef Mikael Leksell. Avtalet och samarbetet kommer att ge Siemens en framträdande position inom global fiskodlingsindustri. Det blir samtidigt en spännande utmaning för oss att leverera en industrilösning för morgondagen.

Det som Siemens kallar ”Digital Enterprise Solution” kommer att vara hjärnan i industriparken och systemet blir avgörande för att säkra hållbar produktion i den mycket stora anläggningen. Förutom systemutveckling och systemsleverans täcker avsiktsförklaringen också löpande drift efter produktionsstart, kontinuerligt underhåll, ändringar och uppdateringar. Att fortlöpande förse anläggningen med nya digitala lösningar och cybersäkerhet blir också en viktig del av systemutvecklingen under de kommande åren.

– Fiskindustrin står inför omfattande förändringar i och med den växande aktiviteten när det gäller landbaserad odling och det blir viktigt att utveckla och driftsätta nya lösningar, säger Mikael Kraft som är chef för Factory Automation and Digitalization på Siemens AB. Vi är stolta över att få vara en part i utvecklingen tillsammans med Quality Salmon Sotenäs.
– Vi är mycket nöjda med och imponerade av det engagemang och arbete som Siemens har lagt ner för att föra avsiktsförklaringen i hamn, kommenterar Roy W Høiås som är vd för Lighthouse Finance A/S och ägare av Quality Salmon Sotenäs.
– En enhällig uppslutning från båda parter ger oss ett starkt fundament för att gå vidare med andra industripartner och leverantörer. Utvecklingsplanen för Quality Salmon Sotenäs följer tidplanen. Vi möter nu nästa fas med stor ödmjukhet och vi ser fram mot att löpande få presentera industriparkens övriga samarbetspartner under de närmaste två månaderna.

Om Siemens

Siemens är en global aktör som i över 170 år har utvecklat högteknologiska och innovativa lösningar för industri, olja och gas, kraftförsörjning, städer och infrastruktur. Med 380 000 anställda i över 200 länder arbetar Siemens för att lösa framtidens utmaningar genom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Siemens är en av världens största tillverkare av energieffektiva resursbesparande teknologilösningar för hela världen och en av de största globala leverantörerna av hållbar teknik. Den svenska verksamheten har cirka 4 500 anställda som finns på 40 anläggningar i landet och omsätter cirka 16 miljarder kronor. Det svenska huvudkontoret ligger i Solna. Siemens globala omsättning var 87 miljarder euro 2019.

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore.

Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat pro­ducerad på ett hållbart sätt.

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Mikael Kraft

Head of Factory Automation, Digital Industries, Siemens AB

Mats Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande, Sotenäs kommun