Vattenfall samarbetar med Quality Salmon Sotenäs

Pressmeddelande

09 juli 2020

Att säkra leveranser av grön energi och energioptimering till bygget av Europas största blågröna industripark för laxodling. Det är kärnan i en avsiktsförklaring mellan Vattenfall Network Solutions och Quality Salmon Sotenäs. I planerna finns bland annat bygget av en av Europas största solcellsanläggningar.

Avsiktsförklaringen skrevs under av Vattenfall Network Solutions och Quality Salmon Sotenäs AB på torsdagen. Uppgörelsen innebär att Vattenfall ska utveckla och leverera framtidsbaserad grön energi genom sin funktionslösning ”Power-as-a-Service”. Den lösningen kommer att ligga till grund för samarbetet och innebär att Vattenfall gör ett helhetsåtagande för el-infrastrukturen i industriparken.

Vattenfall kommer att bygga, äga och förvalta de delar av anläggningen som ingår i ”Power-as-a-Service”. Till detta hör bland annat en planerad solcellsanläggning som fullt utbyggd blir en av Europas största. Energilagring och laddlösningar för industriparkens logistikcentrum kommer också att ingå.
Vattenfalls investering i den 140 hektar stora industriparken är en del av den totala investeringen som är beräknad till 17–20 miljarder kronor. Fullt utbyggd ska anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år. I industriparken ingår alla funktioner och produktionen kommer i det allra närmaste att vara en helt cirkulär ekonomi som omfattar fabrik, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter och vattenrening.
– Vi ser fram emot ett gott samarbete med Quality Salmon Sotenäs AB och de andra aktörerna inom industriparken, säger Peter Hellberg som är affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Fiskindustrin står inför omfattande förändringar i och med den växande aktiviteten när det gäller landbaserad odling och det blir viktigt att utveckla och driftsätta nya lösningar.
– Eftersom de nya landbaserade odlingarna är energiintensiva blir det nära samarbetet med Vattenfall mycket betydelsefullt, konstaterar Roy W Høiås som är vd för Lighthouse Finance A/S och ägare av Quality Salmon Sotenäs.
– Med hjälp av Vattenfalls kompetens kan vi optimera energianvändning och energilagring. Det blir avgörande för målet att etablera en blågrön cirkulär industripark för laxodling med nollutsläpp och ett positivt CO2-avtryck med hjälp av 100 procent grön energi.
– Engagemanget från båda parter stärker ytterligare fundamentet att gå vidare med fler industripartner och leverantörer, säger Roy W Høiås. Utvecklingen av Quality Salmon Sotenäs håller tidplanen. Vi är ödmjuka inför nästa fas och under de närmaste två månaderna ser vi fram mot att löpande få presentera industriparkens övriga samarbetspartner.

Om Vattenfall

Vattenfall är en av Sveriges största energiproducenter, fjärrvärmeleverantörer och nätägare. Bolaget arbetar även i hela Norden och i flera andra europeiska länder. Vattenfall med cirka 20 000 anställda ägs av svenska staten och har elektrifierat industrier och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete i över 100 år. Enheten Vattenfall Network Solutions är drivande i arbetet för klimatsmarta liv genom att hjälpa sina kunder att skapa hållbara elektriska anläggningar, introducera ny teknik, elektrifiera produktion, använda CO2-fri reservkraft, elektrifiera transporter och tillhandahålla laddningsinfrastruktur.

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore.
Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat pro¬ducerad på ett hållbart sätt.
Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

PRESSKONTAKT

För kompletterande uppgifter med anledning av pressinformationen, kontakta:

Peter Hellberg

Affärsutvecklare, Vattenfall Network Solutions

Mats Abrahamsson

Kommunstyrelsens ordförande, Sotenäs kommun