SOTENÄS KOMMUN ÄR NORDENS CENTRUM FÖR PRODUKTION AV MARINA LIVSMEDEL

Sotenäs har lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på lax pro­ducerad på ett hållbart sätt.

Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

Sotenäs kommun ligger mitt i Bohuslän och är Sveriges vackraste kommun, Skolresultaten är höga och bredbanden snabbast i Sverige. Arbetslösheten är ovanligt låg och i Sotenäs startas rekordmånga nya företag. Därför är rekryteringsbehovet stort hos både företagen och kommunen.

Kommunen växer och efterfrågan på bostäder är stor. Därför byggs det mycket – främst på platser med havsutsikt. Totalt finns möjlighet att bygga ett hundratal nya bostäder inom de närmaste åren, och planering för ytterligare bostäder pågår. Läget vid havet gör också att omsorgen om hav och miljö är stor och kommunen arbetar mycket med miljöstrategifrågor inom flera områden.

www.sotenas.se