ETT RECIRKULERANDE AKVAKULTURSYSTEM
GER FULL KONTROLL
ÖVER ODLINGEN

Landbaserad laxodling i ett recirkulerande akvakultursystem (RAS) ger full kontroll över produktionen. Det betyder mycket hög kvalitet på laxen, god fiskhälsa med minimal risk för sjukdomar.

RAS står för recirkulerande akvakultursystem som är odlingar där vattnet kontinuerligt renas och återanvänds. Att odla lax på land med RAS-teknologi betyder att odlaren tar kontroll över alla de osäkerhetsfaktorer som finns vid odling i hav, sjöar eller vattendrag, till exempel sjukdomar, undermålig vattenkvalitet, näringsbrist, undernäring, plastföroreningar och liknande.  

I stora bassänger på land går det att detaljstyra miljön utifrån alla aspekter. Det gör att den blir perfekt för den odlade laxen och ger optimala förhållanden för god fiskhälsa.

RAS-odlingen i Sotenäs är ett helt slutet system, sånär som på mycket liten avdunstning av vattenånga från odlingsbassängerna. Det betyder att inga utsläpp görs till vare sig land, luft eller vatten. Anläggningen är dessutom tystgående och den belastar inte omgivningen med lukter.

Sjömat är en industri som växer extremt snabbt i världen. Tillgång till hälsosam och god mat blir en allt starkare faktor i dessa tider, säger Roy Høiås, grundare och vd för Quality Salmon Sotenäs AB.

Läs hela intervjun med Roy Høiås