UNIKA MÖJLIGHETER
ATT DRA FÖRDEL
AV NYA TEKNISKA
LANDVINNINGAR

Några av världens allra främsta och innovativa laxproducenter, fiskförädlare, foderproducenter, restråvaruförädlare och vattenreningsproducenter har sökt sig till Quality Salmon industripark. Lika framstående är företagen som bygger akvakultursystem, kraftförsörjning, automation, AI-system, logistik och liknande.

Att industriparken byggs från grunden ger mycket goda möjligheter att använda spetsteknik inom livsmedels- och miljöområdet. Quality Salmon industripark bygger på en symbiotisk kedja mellan de producerande företagen på området. Uppfödarna levererar lax till företag som förädlar och förpackar. Restråvaror tas omhand och förädlas. Ur allt vatten som används och renas utvinns värdefulla, encelliga proteiner. Allt detta görs i rena, biosäkrade och högteknologiska miljöer. Spårbarhet och dokumentation följer i alla led.

Vid sidan av de producerande företagen finns företag som sköter drift, underhåll och service av anläggningen. Det recirkulerande akvakultursystemet byggs med spetsteknik och drivs genomgående av grön energi. Fabrikerna i anläggningen drar i hög grad nytta av fördelarna med artificiell intelligens och digitaliserad automation. På området finns enbart eldrivna fordon. Alla leveranser till och från industriparken kommer att skötas av fordon som drivs med el.