SVERIGE KOMMER IFRÅN BEROENDET AV IMPORT OCH KAN EXPORTERA TILL BEHÖVANDE LÄNDER

Med produktionen av lax i Sotenäs kommun kan Sverige stärka sin roll som exportör av livsmedel. Samtidigt bidrar vi till att möta det som FN betraktar som en av de största globala utmaningarna; nämligen proteinförsörjning till länder där utvecklingen inte kommit lika långt.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO slår fast att fisk har en central roll i att förse den växande befolkningen på jorden med proteinrik mat. Men eftersom haven är på väg att bli utfiskade, ställer FAO stora förhoppningar till kontrollerad produktion i landbaserade fiskodlingar.

I Sverige är det fortfarande import som gäller i fråga om att möta efterfrågan på fisk. Precis som med kött kommer den nationella produktionen av fisk inte att räcka till vid en kris med handelshinder eller stängda gränser. Satsningen på industriparken för laxodling i Sotenäs kommun eliminerar det hotet.