EN UNIK OCH CIRKULÄR INDUSTRIPARK FÖR PRODUKTION AV LAX TAR FORM

Quality Salmon industripark blir den första i sitt slag inom sjömatsindustrin. Planen är att anläggningen ska vara klar för start av odling av lax under våren 2024. På hösten 2027 ska industriparken enligt plan vara i full drift med en produktion av 100 000 ton lax per år. Här är några av milstenarna på vägen.

2020
Modellen för den cirkulära industriparken tar form.

Quality Salmon Sotenäs AB registreras hos Bolagsverket. Avtal om markarrende klart med Sotenäs kommun. Start att successivt teckna avtal med partner som har nyckelpositioner. Förankring av satsningen hos svenska staten och Västra Götalandsregionen. Preliminära skisser och markanvändning. Avtal med Munkedals kommun om logistikcenter.

2021
Ansökan om miljöprövning lämnas in.

Start för projektering av industriparken. Upphandlingar. Inledning av byggplanering.

2022–2023
Start anläggningsarbeten och arbetet med anläggningens infrastruktur.

Byggstart för industribyggnader. Installation av utrustning, rekrytering av personal och praktisk planering av verksamheten.

2024–2026
Start för fiskodling

Start för fiskodling med de första fiskäggen i produktion och efter mindre än två år görs den första leveransen av vuxen lax till förädlingen.

2027–2028
Full produktion

Full produktion, 100 000 ton lax per år.