VÄRLDENS största cirkulära INDUSTRIpark FÖR produktion av lax

CIRKULÄR INDUSTRIPARK STARKA VÄRDERINGAR TYDLIGT KLIMATFOKUS OCH SPETSTEKNIK

Quality Salmon Sotenäs är en storskalig cirkulär industripark där världsledande partner inom produktion och drift samverkar kring ett nytt koncept för odling av lax. Koncentrationen av kompetens, samordningsfördelar, spetsteknik och konsekvent miljötänkande skapar extremt goda affärsförutsättningar.

REN PRODUKTION

Kontrollen av produktionen är minutiös och helt utsläppsfri. Quality Salmon industripark präglas i alla avseenden av konsekvent hänsyn till miljö och klimat.

SPETSTEKNIK VISAR VÄGEN

Både de producerande företagen och de som står för byggnation, drift och underhåll, tar vara på fördelarna som följer med den allra senaste klimat- och miljödrivna tekniken.

SVENSK SJÄLVFÖRSÖRJNING

Produktionen i industriparken gör Sverige självförsörjande på lax. Istället för att vara beroende av köp från andra länder, blir vi exportörer som kan bidra till att möta behoven av sund, bärkraftig och proteinrik mat till jordens växande befolkning.

JOBB OCH UTVECKLING

Satsningen på en industripark för laxodling kommer att vitalisera Västsverige med flera tusen nya jobb och stor dragningskraft som kan ge många företagsetableringar.

I CIRKULÄR PRODUKTION
ÄR DET MÖJLIGT ATT TA
VARA PÅ ALLA VÄRDEN
– OM OCH OM IGEN

I Quality Salmon industripark finns industriell verksamhet inom fem områden som är sömlöst integrerade med varandra. Industriföretagen skapar värden tillsammans, och delar värden tillsammans. De fem industriella verksamhetsområdena är: 

  • Uppfödning och odling. 
  • Förädling och förpackning. 
  • Utvinning och förädling av fiskrestråvaror.
  • Utvinning och förädling ur avfallsvatten.
  • Foder och näring.

PRODUKTIONSKAPACITET:
UPP TILL 100 000 TON
ATLANTLAX
PER ÅR

INVESTERINGSNIVÅ:
17–20 MILJARDER KRONOR
(BERÄKNAD DEC 2019)

MARKAREAL (TOTALT):140 ha
BYGGYTA: 675 000–720 000 kvm
GRÖN ELKONSUMTION: 38–45MW

PressmeddelandeN och NYHETER

Här är några av de vanligaste frågorna om Quality Salmon industripark Sotenäs.

Quality Salmon industripark blir den första i sitt slag inom sjömatsindustrin. Planen är att anläggningen ska vara klar för start av odling av lax under våren 2024.

Quality Salmon industripark står för ett nytt sätt att driva laxodling. Istället för att finnas på olika platser, samlas industriföretag som kompletterar varandra i en anläggning för recirkulerande akvakultur (RAS).

VÅRA PARTNERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

VÅRA PARTNERS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.